latest Nepali song Ma Ta Pare Makuriko Jalma full lyrics

Ma Ta Pare Makuriko Jalma – Hari Bansha Acharya / Tika Prasain Lyrics
Image result for ma ta pare makuriko jal ma
song detail:
Cast – Hari Bansa Acharya, Aaradhya Laxmi khadgi and Tika Prashain Lyrics : Hiranya Bhojpure vocal : Hari Bansha Acharya / Tika Prasain Composer /Music Arranger : Harisharan Sayami Camera /Edit : Sohan Manandhar MUA : Pooja Shahi Director– Aaradhya Laxmi Khadgi Special Thanks : Kirtipur Indrayani Jatra Community

Nepali song Ma Ta Pare Makuriko Jalma full  lyrics 

दह बनि जमेको पानीले
झ्याम्मै पार्यो आखाको नानीले
दह बनि जमेको पानीले
झ्याम्मै पार्यो आखाको नानीले
असन झरेर, म त फसें माकुरीको जालमा परेर
म त फसें माकुरीको जालमा परेर
तितरीको बजेको पातले,
गर्नु गर्यो जुन फुल्ने रातले
तितरीको बजेको पातले,
गर्नु गर्यो जुन फुल्ने रातले
असन झरेर, म त फसें माकुरीको जालमा परेर
म त फसें माकुरीको जालमा परेर
दह बनि जमेको पानीले
झ्याम्मै पार्यो आखाको नानीले
माछा खेल्छ खोलिको लेउमा
हजुर मेरो मुटुको छेउमा
माछा खेल्छ खोलिको लेउमा
हजुर मेरो मुटुको छेउमा
असन झरेर, म त फसें माकुरीको जालमा परेर
म त फसें माकुरीको जालमा परेर
माछापुच्छ्रे क्या राम्रो फेवा मा
म त सधै हजुरकै सेवामा
माछापुच्छ्रे क्या राम्रो फेवा मा
म त सधै हजुरकै सेवामा
असन झरेर, म त फसें माकुरीको जालमा परेर
म त फसें माकुरीको जालमा परेर
दह बनि जमेको पानीले
झ्याम्मै पार्यो आखाको नानीले
दह बनि जमेको पानीले
झ्याम्मै पार्यो आखाको नानीले
असन झरेर, म त फसें माकुरीको जालमा परेर
म त फसें माकुरीको जालमा परेर
म त फसें माकुरीको जालमा परेर
म त फसें माकुरीको जालमा परेर

Leave a Reply