Kina Aajkal song full lyrics in nepali and english | Ma Yesto Geet Gauchhu | Arjun Pokhrel

Kina Aajkal | Ma Yesto Geet Gauchhu | Arjun Pokhrel – Arjun Pokhrel Lyrics

Kina Aajkal song full lyrics is written by Ambika sharma. Kina Aajkal song full lyrics is sung by Arjun pokhrel. Kina Aajkal song full lyrics is upcomig move Ma Yesto Geet Gauchhu.

Lyrics: Ambika Sharma
Vocal: Arjun Pokhrel
Music/Arranger: Arjun Pokhrel
Movie: Ma Yesto Geet Gauchhu
Kina Aajkal song full lyrics in english 
Kina Aajkal Timro Mann Mailo Bho..

Feri Hamro Love Parne Kaile Ho..

ho.. ho.. ho.. ho…ho…ho…ho..

Kina Aajkal Timro Mann Mailo Bho..

Tang Dhing Tang Dhing..

Feri Hamro Love Parne Kaile Ho..

Tang Dhing Tang Dhing..

Lagai Deu Na Nel Ma Ta Janchhu Baru Jail

Ho…. Lagai Deu Na Nel Ma Ta Janchhu Baru Jail

Sacho Maya Garya Ho Ke Lachhaina Hai Khel } -2

ho.. ho.. ho.. ho…ho…ho…ho..

Music…

Saal Ko Paat Oilera Jharyo Hai..

Timlai Kura Kasari Bujhaau Hai..

Takur Takur Tak, Tari Takur Takur Tak } -2

Saal Ko Paat Oilera Jharyo Hai..

Timlai Kura Kasari Bujhaau Khoi..

Lagdaina Ra Dar Barai, Lagdaina Ra Dar } -2

Timle Kura Nabujhe Maa Hudaina Hai Ghar

Dhunga Lai Mato, Mato Lai Dhunga Ko Bhar

Music…

Sapana Eutai Thyo Pahila Ta..

Mero Kaakh Maa Nidhaauthyo Kahile Ta…

Ho Haamro.. Sapana Eutai Thyo Pahila Ta..

Mero Kaakh Maa Nidhaauthyo Kahile Ta…

Yaad Garana Hai Tyo Pal, Yaad Garana Hai }-2

Naya Sansar Sajhaunu Chha Timi Ra Ma Bhai } -2Kina Aajkal song full lyrics in Nepali (नेपाली)
हो .. हो .. हो .. हो … हो … हो … हो ..
किना आजकल टिम्रो मान मेलो भो ..
फेरी हमरो प्रेम पर्ने  कइले  हो ..
हो .. हो .. हो .. हो … हो … हो … हो ..
किना आजकल टिम्रो मान मेलो भो ..
ताआंग  धिंग ताआंग  धिंग ..
फेरी हमरो प्रेम पर्ने  कइले  हो ..
ताआंग  धिंग ताआंग  धिंग ..
लगाई देउ ना नेल मा टा जनछ्हू बारु जेल
हो …। लगाई देउ ना नेल मा टा जनछ्हू बारु जेल
साचो माया गर्या हो के लछैना है खेल} -२
हो .. हो .. हो .. हो … हो … हो … हो ..
संगीत …
साल को पथ ओइलेरा  झारीओ है ..
तिमलाई कुररा कसारी बुझाउ है ..
टाकुर टाकुर टाक, टारी टकुर टकुर टाक} -२
साल को पथ ओइलेरा  झारीओ  है ..
तिमलाई कुरा कसारी बुझाउ खोई ..
लगदैना रा दर बरई, लगदैना रा दार} -२
टिम्ले कुरा नबुझे माँ हुडाइना घर
धुंगा लाई मातो, मातो लाई धुंगा को भर
संगीत …
सपना यूटाई थायो पहिला टा ..
मेरो काख मा निधौथियो कहिले टा…
हो हामरो .. सपना इटाई थायो पहिला टा ..
मेरो काख मा निधौथियो कहिले टा…
याद  गरन  है  त्यों  पल , याद  गरन  है} -2
नया संसार सजौंनु छ तिमी रा मा भाई} -२
हो .. हो .. हो .. हो … हो … हो … हो ..

Video HD

Leave a Reply